Σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης

Σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης

Σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης

Το σεμινάριο της Nηπιακής Κολύμβησης Birthlight είναι ένα εντατικό σεμινάριο που καλύπτει το κενό ανάμεσα στη βρεφική κολύμβηση και στην κολύμβηση για μικρά παιδιά που εντάσσονται σε προγράμματα κολύμβησης χωρίς συνοδό. Το περιεχόμενο του αφορά παιδιά ηλικίας από 2 έως 4 ετών. 

Ο Birthlight με το σεμινάριο Nηπιακής Kολύμβησης υποστηρίζει την τρυφερή επαφή και θετική εμπειρία του γονέα και του παιδιού με πολλού τρόπους στην ηλικία αυτή γίνεται ένα νέο ατομο.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης Birthlight είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες και μελλοντικούς εκπαιδευτές Birthlight ώστε να διδάξουν τα ζεύγη γονέων-παιδιών με εξειδικευμένη γνώση, ολιστική προσέγγιση και αυτοπεποίθηση.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των σεμιναρίων ακολουθεί μεθοδολογίες που στηρίζονται σε Δια Ζώσης, Online Εξ Αποστάσεως και Μικτή Μάθηση.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση υποστηρίζει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Στόχος είναι η ευελιξία και η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν στον τομέα του baby swimming σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και τον δικό τους ρυθμό.

Το σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης είναι διαθέσιμo σε 2 μορφές:

 • ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

  2 μέρες ΘΕΩΡΙΑ και ΠΡΑΞΗ δια ζώσης

 • ONLINE & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (μικτή εκπαίδευση) 

  ΘΕΩΡΙΑ : 1 μέρα online Zoom θεωρία + online υλικό ασύχρονης εκπαίδευσης
  ΠΡΑΞΗ  : 1 μέρα δια ζώσης

Περιεχόμενα σεμιναρίου Νηπιακής Κολύμβησης

Το σεμινάριο της Νηπιακής Κολύμβησης προσφέρει μια δομημένη βάση για τους γονείς προκειμένου να αλληλεπιδρούν θετικά με τα παιδιά τους (2-4 ετών) στο νερό και να διευκολυνθεί η μετάβασή των νηπίων από τη βρεφική στην ανεξάρτητη κολύμβηση με  κύριο συναίσθημα την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους!

 Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης (Bithlight Baby Swimming) με πόρους για να 

α) να ενσωματώσουν αποτελεσματικά, ως ανεξάρτητα, τα νέα (χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην κολύμβηση) νήπια στα τμήματα κολύμβησης (μικρή πισίνα)

β) να προσφέρουν στα νήπια με προηγούμενη εμπειρία σε τμήματα βρεφικής κολύμβησης τις δεξιότητες και τα κίνητρα ώστε να προχωρήσουν στην πλήρως ανεξάρτητη κολύμβηση.

 • Οι δημιουργία καλύτερων βάσεων στα νήπια προκειμένου να έχουν ισορροπία σώματος, να κολυμπούν ελεύθερο στυλ, για τη διδασκαλία αναπνοών χρησιμοποιώντας τις τεχνικές Birthlight .
 • Να μπορούν οι εκπαιδευτές να μεταδώσουν στους μικρούς μαθητές τους, δεξιότητες και τεχνικές ασφαλείας μέσα στο νερό.
 • Να ενισχυθεί η φυσική ευεξία και να τονωθεί η επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των παιδιών με τρόπους που θρέφουν το πνεύμα και ισχυροποιούν τους οικογενειακούς δεσμούς. Τραγούδια και παιχνίδια χρησιμοποιούνται για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική ένταξη των δεξιοτήτων σε μια παιχνιδιάρικη και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 • Εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight 
 • Όλους τους εξειδικευμένους προπονητές κολύμβησης (+1 επιπλέον μέρα εκπαίδευσης)
 • Αιτούντες χωρίς κάποια πιστοποίηση κολύμβησης σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια και ιδιαίτερα αν έχουν εμπειρία με μωρά (+1 επιπλέον μέρα εκπαίδευσης)

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κολυμπήσουν 25 μέτρα άνετα χωρίς τη χρήση βοηθητικών μέσων και να είναι σε θέση να εκτεούν βουτιά. Γνώσεις πρώτων βοηθειών συνίσταται. (Οι γνώσεις διάσωσης είναι απαραίτητες για εκείνους που σχεδιάζουν να εργαστούν σε χώρους όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.)

 Για όλους τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν την Πιστοποίηση “Birthlight Baby Swimming” απαιτείται να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση “γέφυρα” έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί με Κική Κατσικάρη

Οι εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση στο σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης για τους σκοπούς του προγράμματος Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPDs) με το οποίο δεσμεύονται, προκειμένου να τηρούνται τα ποιοτικά κριτήρια ασφαλούς και επαγγελματικής διδασκαλίας με ανανεωμένες τεχνικές.

Πώς αξιολογείται ο εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης

Ο καθηγητής αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους μέσω μίας θεωρητικής και μίας πρακτικής εξέτασης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι Νηπιακής Κολύμβησης Birthlight θα πρέπει να ολοκληρώσουν μία πρακτική άσκηση (coursework). Το coursework για το σεμινάριο περιλαμβάνει τέσσερις ομαδικές συνεδρίες με τουλάχιστον 3 ζεύγη γονέα/παιδί και  μία κριτική ενός βιβλίου ή DVD. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών μετά το τέλος του σεμιναρίου.

*Δεδομένων των συνθηκών σχετικά με τον νέο ιο SARS-COV-2 και την εξέλιξη της πανδημίας, το διάστημα υποβολής του coursework καθώς και οι απαιτήσεις του είναι δυνατόν να τροποποιηθούν για μεγαλύτερη ευκολία των συμμετεχόντων.

Τι πιστοποίηση θα αποκτηθεί από το σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου αλλά και της πρακτικής άσκησης (coursework), οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό εκπαιδευτή νηπιακής κολύμβησης Birthlight «Certified Toddler Swimming Teacher» που τους δίνει το δικαίωμα να διδάξουν σε παιδιά ηλικίας ακόμα και από 18 μηνών έως 4 ετών με τους γονείς-συνοδούς τους.

Η πιστοποίησηBirthlight αναγνωρίζεται παγκοσμίως για τα αυστηρά ποιοτικά της πρότυπα.

Η πιστοποίηση Νηπιακής Κολύμβησης Birthlight είναι πλήρης πιστοποίηση διδασκαλίας και είναι αναγνωρισμένη τόσο ως επαγγελματική όσο και ως ασφαλιστική διαπίστευση. Όσοι έχουν την πιστοποίηση μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο των δασκάλων Birthlight, με αναφορά στη δική τους ιστοσελίδα.

Οι συμμετέχοντες γίνονται μέλη του Birthlight και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο ειδικό Forum και πρόσβαση στο δίκτυο επαγγελματιών με στόχο συμβουλές και συζητήσεις γύρω από το αντικείμενο και τους προβληματισμούς τους (αγγλική γλώσσα).Τα μέλη Birthlight έχουν πρόσβαση σε πηγές, επιστημονικά άρθρα, βίντεο, αναφορές για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Επωφελούνται από τους συνδέσμους και τις επαφές που έχει δημιουργήσει ο Birthlight με διεθνείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ταμέλη δικαιούνται και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το λογότυπο Birthlight και έχουν το δικαίωμα να έχουν προσωπική σελίδα με τη δουλειά τους στο Birthlight network καθώς και εκπτώσεις για προϊόντα και για μαθήματα (λεπτομέρειες θα σας αποσταλούν).

Παρέχεται έντυπο βιβλίο στην ελληνική γλώσσα (manual) και υλικό υποστήριξης, σε περίπτωση που επιθυμείτε το βιβλίο σας στην αγγλική γλώσσα παρακαλώ ενημερώστε μας.

Γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ελληνική

Όλοι οι δάσκαλοι Birthlight πρέπει να υπογράψουν μία δήλωση μέλους που αναφέρεται σε κώδικα δεοντολογίας. Επίσης, όλοι οι δάσκαλοι Birthlight δεσμεύονται από το Πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης [Continuous Professional Development (CPD) program] που εγγυάται ότι τηρούνται ποιοτικά κριτήρια ασφαλούς και επαγγελματικής διδασκαλίας με ανανεωμένες τεχνικές.

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης

 Ο οργανισμός Birthlight προκειμένου να διατηρήσει υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μοναδικό στόχο να προετοιμάσει τους εκπαιδευτές του όσο το δυνατόν καλύτερα, δεσμέυεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τα14 άτομα (δια ζώσης).

*Δεδομένων των συνθηκών σχετικά με τον νέο ιο SARS-COV-2 και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να μειωθεί στους 10 για τημεγαλύτερη ασφάλεια των συμμετεχόντων (δια ζώσης).

 

Η Κική Κατσικάρη εξειδικεύεται στο baby swimming, την εγκυμοσύνη και τη λοχεία παραδίδοντας καθημερινά μαθήματα σε οικογένειες. Έχει εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί σε όλους τους τομείς της βρεφικής κολύμβησης.

Newsletter

Newsletter

Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Baby Swimming | Σεμινάρια | Κική Κατσικάρη

6948 050 179

info[a]kikikatsikari.gr

www.kikikatsikari.gr