Σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

Σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

Σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

Το σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία έχει αναπτυχθεί από καθηγητές και τον οργανισμό Birthlight προκειμένου να προσφέρουν στους γονείς των βρεφών και των νηπίων με αναπηρία την ευκαιρία να απολαύσουν μαζί τη χρήση και τις ιδιότητες του νερού σε ένα χαλαρό και υποστηρικτικό περιβάλλον, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης των παιδιών τους.

Η μέθοδός στο σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία συμπληρώνει και επεκτείνει τις καθιερωμένες μεθόδους Birthlight και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους μελλοντικούς ενήλικες με μειωμένη κινητικότητα και αναπηρίες να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία στο νερό.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση υποστηρίζει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Στόχος είναι η ευελιξία και η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν στον τομέα του baby swimming σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και τον δικό τους ρυθμό.

Το σεμινάριο baby swimming part 1 είναι διαθέσιμo σε 2 μορφές:

 • ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

  2 μέρες ΘΕΩΡΙΑ και ΠΡΑΞΗ δια ζώσης

 • ONLINE & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (μικτή εκπαίδευση) 

  ΘΕΩΡΙΑ : 1 μέρα online Zoom θεωρία + online υλικό ασύχρονης εκπαίδευσης
  ΠΡΑΞΗ  : 1 μέρα δια ζώσης

Περιεχόμενα σεμιναρίου Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου βασίζεται στην πρακτική εμπειρία και σε επιστημονικές μελέτες, έχοντας ως κύριο στόχο να μεταδώσει τις πρακτικές δεξιότητες για να βοηθήσει τα βρέφη και τα νήπια με αναπηρίες να απολαύσούν την κίνηση στο νερό όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα.

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο διδάσκονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς να στηρίξουν, να βοηθήσουν και να κατανοήσουν τα βρέφη και τα νήπια τους με χρήση κολυμβητικών βοηθητικών μέσων σύμφωνα με την εκαστοτε περίπτωση και να δημιουργήσουν μια ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα που κάνει τα μαθήματα στο νερό ευχάριστα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς.

Οι γνώσεις που μεταδίδονται αφορούν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά μαθήματα βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες αναπηρία. Επιπλέον συμπεριλαμβάνουν και την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες σε τμήματα βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης τυπικού πλυθυσμού με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αποδοχή!

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 • Ειδικευμένους εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight (επίπεδο 1, επίπεδο 2, νηπιακής κολύμβησης)
 • Όλους τους εξειδικευμένους προπονητές κολύμβησης που εργάζονται με μωρά και παιδιά προσχολικής ηλικίας (+1 επιπλέον μέρα εκπαίδευσης)
 • Επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με αναπηρίες (υδροθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές, φροντιστές).Όλους τους εξειδικευμένους προπονητές κολύμβησης (+1 επιπλέον μέρα εκπαίδευσης)
 • Αιτούντες χωρίς κάποια πιστοποίηση κολύμβησης σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια και ιδιαίτερα αν έχουν εμπειρία με μωρά (+1 επιπλέον μέρα εκπαίδευσης)

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κολυμπήσουν 25 μέτρα άνετα χωρίς τη χρήση βοηθητικών μέσων και να είναι σε θέση να εκτεούν βουτιά. Γνώσεις πρώτων βοηθειών συνίσταται. (Οι γνώσεις διάσωσης είναι απαραίτητες για εκείνους που σχεδιάζουν να εργαστούν σε χώρους όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.)

 Για όλους τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν την Πιστοποίηση “Birthlight Baby Swimming” απαιτείται να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση “γέφυρα” έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί με Κική Κατσικάρη

Οι εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση στο σεμινάριο Νηπιακής Κολύμβησης για τους σκοπούς του προγράμματος Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPDs) με το οποίο δεσμεύονται, προκειμένου να τηρούνται τα ποιοτικά κριτήρια ασφαλούς και επαγγελματικής διδασκαλίας με ανανεωμένες τεχνικές.

Πώς αξιολογείται ο εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

Ο καθηγητής αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους μέσω μίας θεωρητικής και μίας πρακτικής εξέτασης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία Birthlight θα πρέπει να ολοκληρώσουν μία πρακτική άσκηση (coursework). Το coursework για το σεμινάριο περιλαμβάνει τέσσερις ομαδικές συνεδρίες με τουλάχιστον 3 ζεύγη γονέα/παιδί και  μία κριτική ενός βιβλίου ή DVD. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών μετά το τέλος του σεμιναρίου.

*Δεδομένων των συνθηκών σχετικά με τον νέο ιο SARS-COV-2 και την εξέλιξη της πανδημίας, το διάστημα υποβολής του coursework καθώς και οι απαιτήσεις του είναι δυνατόν να τροποποιηθούν για μεγαλύτερη ευκολία των συμμετεχόντων.

Τι πιστοποίηση θα αποκτηθεί από το σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου αλλά και της πρακτικής άσκησης (coursework), οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό εκπαιδευτή βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης για παιδιά με αναπηρίες Birthlight «Certified Special Swimming Teacher» που τους δίνει το δικαίωμα να διδάξουν σε βρέφη και μικρά παιδιά με τους γονείς-συνοδούς τους.

Το Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης της Birthlight είναι πλήρης πιστοποίηση διδασκαλίας και είναι αναγνωρισμένο τόσο ως επαγγελματική όσο και ως ασφαλιστική διαπίστευση.

Όσοι έχουν Δίπλωμα μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο των δασκάλων Birthlight, με αναφορά στη δική τους ιστοσελίδα.

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο Baby Swimming για παιδιά με αναπηρία

 Ο οργανισμός Birthlight προκειμένου να διατηρήσει υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μοναδικό στόχο να προετοιμάσει τους εκπαιδευτές του όσο το δυνατόν καλύτερα, δεσμέυεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τα14 άτομα (δια ζώσης).

*Δεδομένων των συνθηκών σχετικά με τον νέο ιο SARS-COV-2 και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να μειωθεί στους 10 για τημεγαλύτερη ασφάλεια των συμμετεχόντων (δια ζώσης)

Η Κική Κατσικάρη εξειδικεύεται στο baby swimming, την εγκυμοσύνη και τη λοχεία παραδίδοντας καθημερινά μαθήματα σε οικογένειες. Έχει εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί σε όλους τους τομείς της βρεφικής κολύμβησης.

Newsletter

Newsletter

Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Baby Swimming | Σεμινάρια | Κική Κατσικάρη

6948 050 179

info[a]kikikatsikari.gr

www.kikikatsikari.gr