Σεμινάριο Baby Swimming part 1 - Birthlight

Σεμινάριο Baby Swimming part 1 - Birthlight

Σεμινάριο Baby Swimming part 1

Tο Σεμινάριο Baby Swimming part 1 του Birthlight είναι ένα εντατικό σεμινάριο και περιλαμβάνει τις αυθεντικές πρακτικές βρεφικής κολύμβησης του Birthlight. Το μέρος 1 αφορά μωρά ηλικίας 2 μηνών έως 12-15 μηνών (μεταβλητή)

Tο Σεμινάριο Baby Swimming part 1 είναι θεμελιώδες και καλύπτει ταυτόχρονα τις πρακτικές της βρεφικής κολύμβησης, την ανατομία και φυσιολογία των βρεφών. Χρησιμοποιούνται οπτικά βοηθήματα για να διευκολυνθεί η μάθηση και οι μαθητές λαμβάνουν ένα λεπτομερές εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Σεμινάριο Baby Swimming part 1 είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες και μελλοντικούς εκπαιδευτές Birthlight ώστε να διδάξουν τα ζεύγη γονέων-παιδιών με εξειδικευμένη γνώση, ολιστική προσέγγιση και αυτοπεποίθηση.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των σεμιναρίων ακολουθεί μεθοδολογίες που στηρίζονται σε Δια Ζώσης, Online Εξ Αποστάσεως και Μικτή Μάθηση.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση υποστηρίζει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Στόχος είναι η ευελιξία και η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν στον τομέα του baby swimming σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και τον δικό τους ρυθμό.

Το σεμινάριο baby swimming part 1 είναι διαθέσιμo σε 2 μορφές:

  • ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

    3 μέρες ΘΕΩΡΙΑ και ΠΡΑΞΗ δια ζώσης

  • ONLINE & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (μικτή εκπαίδευση) 

    ΘΕΩΡΙΑ : 2 μέρες online Zoom θεωρία + online υλικό ασύχρονης εκπαίδευσης
    ΠΡΑΞΗ  : 2 μέρες δια ζώσης

Περιεχόμενα σεμιναρίου Baby Swimming part 1

Το σεμινάριο αυτό μεταδίδει τις διεθνούς φήμης πρακτικές της Birthlight για τη βρεφική κολύμβηση : χαλαρές λαβές και χαλαρή πλευστότητα, κολύμπι με τα μωρά, ευγενικές προσεγγίσεις για τη βουτιά και προοδευτική ανεξάρτητη προώθηση (ανεξάρτητη κολύμβηση) μέσω της γονικής υποστήριξης και φιλικής ατμόσφαιρας. Ο δεσμός και η επικοινωνία μεταξύ του γονέα και του μωρού ενισχύεται χάρη στις πρακτικές της Birthlight. Το σεμινάριο αυτό ρίχνει φως στην έντονη αντίθεση μεταξύ των εξαναγκαστικών πρακτικών σε σχέση με τις ήπιες μεθόδους που σέβονται το παιδί  (Birthlight) και που απελευθερώνουν τις έμφυτες δυνατότητες του για το κολύμπι.

Πώς αξιολογείται ο εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο Baby Swimming part 1

Ο καθηγητής αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους μέσω μίας θεωρητικής και μίας πρακτικής εξέτασης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι baby swimming Birthlight θα πρέπει να ολοκληρώσουν μία πρακτική άσκηση (coursework). Το coursework για το σεμινάριο baby swimming part 1 περιλαμβάνει: 4 μαθήματα (πλάναμαθήματος, αυτοαξιολόγηση, ερωτηματολόγιο γονέων, 1 βίντεο), μια κριτική από μέντορα για ένα από τα μαθήματα και 1 παρατήρηση κάποιου άλλου μαθήματος baby swimming. To coursework θα πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών μετά το τέλος του σεμιναρίου.

*Δεδομένων των συνθηκών σχετικά με τον νέο ιο SARS-COV-2 και την εξέλιξη της πανδημίας, το διάστημα υποβολής του coursework καθώς και οι απαιτήσεις του είναι δυνατόν να τροποποιηθούν για μεγαλύτερη ευκολία των συμμετεχόντων.

Τι πιστοποίηση θα αποκτηθεί από το σεμινάριο Baby Swimming part 1

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα να διδάξουν τις περιπτωσιολογικές μελέτες τους(coursework) ως δόκιμοι εκπαιδευτές και ισχύει για 6 μήνες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών τους (coursework), οι δόκιμοι εκπαιδευτές θα αποκτήσουν την πιστοποίηση «Certified Birthlight Baby Swimming Teacher» επιπέδου 1. Η πιστοποίησηBirthlight αναγνωρίζεται παγκοσμίως για τα αυστηρά ποιοτικά της πρότυπα.

Το Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης της Birthlight είναι πλήρης πιστοποίηση διδασκαλίας και είναι αναγνωρισμένο τόσο ως επαγγελματική όσο και ως ασφαλιστική διαπίστευση. Όσοι έχουν Δίπλωμα μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο των δασκάλων Birthlight, με αναφορά στη δική τους ιστοσελίδα.

Οι συμμετέχοντες γίνονται μέλη του Birthlight και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο ειδικό Forum και πρόσβαση στο δίκτυο επαγγελματιών με στόχο συμβουλές και συζητήσεις γύρω από το αντικείμενο και τους προβληματισμούς τους (αγγλική γλώσσα).Τα μέλη Birthlight έχουν πρόσβαση σε πηγές, επιστημονικά άρθρα, βίντεο, αναφορές για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Επωφελούνται από τους συνδέσμους και τις επαφές που έχει δημιουργήσει ο Birthlight με διεθνείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ταμέλη δικαιούνται και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το λογότυπο Birthlight και έχουν το δικαίωμα να έχουν προσωπική σελίδα με τη δουλειά τους στο Birthlight network καθώς και εκπτώσεις για προϊόντα και για μαθήματα (λεπτομέρειες θα σας αποσταλούν).

Παρέχεται έντυπο βιβλίο στην ελληνική γλώσσα (manual) και υλικό υποστήριξης, σε περίπτωση που επιθυμείτε το βιβλίο σας στην αγγλική γλώσσα παρακαλώ ενημερώστε μας.

Γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ελληνική

Με την επιτυχή συμμετοχή στο σεμινάριο επιπέδου 1, ολοκλήρωση του coursework και την επιτυχή ολοκλήρωση του επιπέδου 2 παρέχετε το Δίπλωμα Βρεφικής ΚολύμβησηςBirthlight το οποίο είναι η πλήρης πιστοποίηση διδασκαλίας και είναι αναγνωρισμένο τόσο ως επαγγελματική όσο και ως ασφαλιστική διαπίστευση. Όσοι έχουν το Δίπλωμαμπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο των δασκάλων Birthlight, με αναφορά στη δική τους ιστοσελίδα.

Όλοι οι δάσκαλοι Birthlight πρέπει να υπογράψουν μία δήλωση μέλους που αναφέρεται σε κώδικα δεοντολογίας. Επίσης, όλοι οι δάσκαλοι Birthlight δεσμεύονται από το Πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης [Continuous Professional Development (CPD) program] που εγγυάται ότι τηρούνται ποιοτικά κριτήρια ασφαλούς και επαγγελματικής διδασκαλίας με ανανεωμένες τεχνικές.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Baby Swimming part 1

  • όλους τους πιστοποιημένους και εξειδικευμένους προπονητές κολύμβησης
  • αιτούντες χωρίς κάποια πιστοποίηση κολύμβησης σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια και ιδιαίτερα αν έχουν εμπειρία με μωρά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κολυμπήσουν 25 μέτρα άνετα χωρίς τη χρήση βοηθητικών μέσων και να είναι σε θέση να βυθίζουν το πρόσωπό τους με άνεση

Γνώσεις πρώτων βοηθειών συνίσταται. (Οι γνώσεις διάσωσης είναι απαραίτητες για εκείνους που σχεδιάζουν να εργαστούν σε χώρους όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.)

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο Baby Swimming part 1

 Ο οργανισμός Birthlight προκειμένου να διατηρήσει υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μοναδικό στόχο να προετοιμάσει τους εκπαιδευτές του όσο το δυνατόν καλύτερα, δεσμέυεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τα 14 άτομα (δια ζώσης).

*Δεδομένων των συνθηκών σχετικά με τον νέο ιο SARS-COV-2 και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να μειωθεί στους 10 για τημεγαλύτερη ασφάλεια των συμμετεχόντων (δια ζώσης).

 Δες τα προγραμματισμένα σεμινάρια εδώ.

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Η Κική Κατσικάρη εξειδικεύεται στο baby swimming, την εγκυμοσύνη και τη λοχεία παραδίδοντας καθημερινά μαθήματα σε οικογένειες. Έχει εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί σε όλους τους τομείς της βρεφικής κολύμβησης.

Newsletter

Newsletter

Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Baby Swimming | Σεμινάρια | Κική Κατσικάρη

6948 050 179

info[a]kikikatsikari.gr

www.kikikatsikari.gr